Our English-speaking guests are advised to visit Sarcoidosis Online Sites.

Sveriges sarkoidosnätverk

 

Sveriges sarkoidosnätverk

Sarkoidos. Sjukdom som kännetecknas av inflammatoriska förändringar,
vilkas mikroskopiska utseende liknar dem vid tuberkulos [...] framförallt
i lungorna. Detta har lett till att man i första hand misstänkt en
mikroorganism som orsak till sjukdomen. Orsaken är dock fortfarande
okänd.
                                                          --- Nationalencyklopedin

Ambitionen med denna sida är att skapa en mötesplats för patienter med
Sarkoidos i Sverige (och givetvis deras anhöriga, och givetvis är patienter från de
andra nordiska länderna också välkomna att delta). Sveriges  sarkoidosnätverk
är ingen egentlig patientförening, utan ska vara ett informellt nätverk där vi till-
sammans kan stödja varandra och sprida kunskap om sjukdomen.

Jag har inte tänkt göra hela sidan själv, utan bara fungera som en koordinator.
Därför måste alla som har något att berätta kontakta mig, så att jag kan föra in
det på sajten. Tillsammans kan vi göra något värdefullt och användbart...

Nytt på sajten. 980629 lade jag in Catarinas sjukdomshistoria.

                                                  ***

Välj bland

                                                  ***

Vill du läsa mer om sarkoidos finns det en bra skrift som heter Sarkoidos
och kan beställas från Hjärt-lungfonden (08-411 01 74) för 22 kronor. Skriften
är ett specialnummer av Hjärt-lungfondens kvartalstidskrift (årgång 92 - 1997,
häfte 1) och finns säkert på många bibliotek.

 


Hör av er till mig, er koordinator

Henrik S Törnblom
Östra Köpmansgatan 29
371 32 Karlskrona
Telefon: 0455 - 132 28
E-mail på arbetet: henrik.tornblom @balticinstitute.se

Skicka din e-postadress till mig så ska jag försöka skicka e-brev när jag har upp-
daterat sidan.

Observera att dessa sidor inte är en ersättning för professionell medicinsk hjälp.
Ta alltid kontakt med din läkare om du har några symptom eller frågor!


[ Upp ]                                                                                                      Sidan uppdaterades senast: 980610


     This page hosted by Get your own Free Home Page